Улични ремонти, участие в проекти и помощ за украински граждани

134

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 07.03.2022 г.

Процедурата за избор на изпълнител за дооборудването на измервателната станция за въздуха в помощно училище „Петър Берон“ е завършила, това съобщават от Община Русе в седмичния отчет на местната администрация за изминалата седмица в сектора на комуналните дейности. Наред с това са ремонтирани или възстановени участъци от тротоарни настилки, осветление по алеи в Парка на младежта, пътни настилки, улично осветление. Почистени са графитите пред Изложбената зала на ул. „Борисова“.

Материал: Теодора Копчева