УМБАЛ „Медика Русе“ с нови структури и дейности

80

От началото на този месец лечебната дейност по лицево-челюстна хирургия се осъществява в пълен обем в самостоятелно отделение. Към УМБАЛ „Медика Русе“ вече действа и отделение за Продължително лечение по хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология. Към отделение по Вътрешни болести вече се извършва и дейност Ревматология. Лечебното заведение повиши и нивата на компетентност от второ на трето ниво на отделение по Нервни болести, както и на дейност Гастроентерология в отделение по Вътрешни болести, като по този начин вече в болницата се извършва пълния обем от дейности и по двете медицински специалности.

В отделението по Лицево-челюстна хирургия нуждаещите се пациенти с различни травматични, онкологични, възпалителни и вродени заболявания в областта на главата и шията могат да получат лекарска помощ и консултация и при нужда да бъдат насочени към специализирани национални звена за лечение. В момента се покрива цялата патология, която е обект на зъбно-алвеоларната хирургия.

В сектор Ревматология към отделение по Вътрешни болести на УМБАЛ „Медика Русе“ се извършва компетентна диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, артрити свързани с инфекция, метаболитни заболявания, дегенеративни ставни заболявания.

Към ДКЦ-2 е създаден кабинет, в който пациентите могат да осъществят консултации с ревматолог. Към диагностично-консултативния център е създаден и хирургичен кабинет, в който могат да се извършват много от дейностите на лицево-челюстните хирурзи в амбулаторни условия.

Друга дейност, развивана от УМБАЛ „Медика Русе“, която до сега не се извършваше в Русе и региона е продължителното лечение с хирургична насоченост. Тази медицинска помощ се предоставя на лежащо болни пациенти, след острата фаза на заболявания и състояния с цел стабилизиране на постигнатия ефект от болничното лечение.

В област Русе, както и в съседните области – Разград, Силистра, Търговище, Шумен и др. няма други такива структури за оказване на медицинска помощ от този вид. Развитието на дейностите в УМБАЛ „Медика Русе“ осигурява по-достъпно здравеопазване на всички нуждаещи се от региона.