Утре е общественото обсъждане на програмата за опазване на околната среда

121

Община Русе кани заинтересованите лица на обществено обсъждане с предмет: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027 г.“ То ще се състои на 22 юни (сряда) от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ на Община Русе.

Припомняме, че обществените консултации под форма на писмени предложения и обществено обсъждане започнаха на 27 май и ще приключат на 27 юни.

До тази дата писмените становища, мнения и коментари могат да се изпращат, както следва:

•        на хартиен носител:

–        адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6;

–       на вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;

–        относно: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027 г.“

•        по електронен път:

–        на e-mail: ecology@ruse-bg.eu;

–      относно: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Русе за периода 2021-2027 г.“

Пълния текст на Проекта можете да видите тук.