Ученици от ПГСС „Ангел Кънчев” обменят опит и знания в Испания

270

Директорката на учебното заведение Милена Досева днес е гост в предаването на радио „Русе” и представя една малка част от училищния живот на бъдещите агрономи и фермери.

Интервю: Лилия Рачева

ЧАСТ 1
ЧАСТ 2