Ученици от Професионалтата гимназия по селското стопанство в Образцов чифлик се завърнаха от производствена практика в Испания

997

Интервю: Галя Савова

 

 

 

 

 

ЧАСТ І

ЧАСТ ІІ