Учредяват клуб на юриста в РУ „Ангел Кънчев“

637

Интервю на Галя Савова с Деница Мутафова – учредител на клуба.