Фарид Гадами ще преведе на фарси български писатели

1001

Репортаж: Лилия Рачева