Финансова подкрепа за преболедували COVID-19 след 1 юни осигурява Община Русе

215

Община Русе ще  отпуска еднократна целева финансова помощ в размер на 50 лв. за лица, преболедували COVID-19. Средствата са от общинския бюджет, а решението беше взето на последното заседание на Общинския съвет. Кой, как и по какъв начин ще може да се възползва от тази финансова подкрепа- Галя Савова потърси отговорите от Катя Петрова, директор Дирекция „Хуманитарни дейности“- Община Русе