Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” мотивира младежи от областите Русе и Разград

1628

Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж” мотивира младежи от областите Русе и Разград.

Репортаж: Лилия Рачева