Хорови състави ще изпълнят „Меса на децата“ от Джон Рутър

1271

Репортаж: Лилия Рачева