Хорови състави ще изпълнят „Меса на децата“ от Джон Рутър

1229

Репортаж: Лилия Рачева