Хроника в малки истории – съвместна рубрика на Радио Русе и Държавен архив – Русе

330

Таня Великова от Държавен архив – Русе разказва за Димитър Гайдаров, една от забележителните творчески личности, свързани с балета и фолклора в Русе.