Хроника в малки истории – съвместна рубрика на Радио Русе и Държавен архив – Русе

193

Днес, заедно с Надежда Цветкова ще отворим архивите, за да научим повече за  историята на Яхтклуб-Русе. Интервю: Галя Савова