„Хроника в малки истории“

242

Съвместна рубрика на радио Русе и Държавен архив – Русе.

Днес Надежда Цветкова разказва за живота на Царева Беева, едно от емблематичните имена, свързани с театъра.

Интервю: Галя Савова