Хроника в малки истории…

403

Толя Чорбаджиева от Държавен архив – Русе разказва за международния ден на архивите – 9 юни. С нея разговаря Галя Савова.