Хроника в малки истории…

347

На 11.07.1864 г е роден Петър Дънов – български философ, основател на религиозно-философско учение, наричано Всемирно бяло братство. Толя Чорбаджиева от Държавен архив – Русе разгръща документите, за да разкаже за връзката на философа с Русе. С нея разговаря Галя Савова.