Художникът Недрет Яшар:Изкуството трябва да се зарежда от миналото

759

Интервю: Лилия Рачева