Цар Фердинанд и птиците на почит в Художествената галерия в Русе

773

Интервю: Теодора Копчева