Цветелина Стефанова  и Серкан Садулов са „Студенти на годината“ на Община Русе

113

На официална церемония и по повод студентския празник – 8 декември, Община Русе връчи станалата традиционна награда „Студент на годината“. Двамата най-изявени възпитаници на Русенския университет „Ангел Кънчев“ получиха престижното отличие под формата на грамота и стипендия, която се дава за отличен успех, трайни интереси и постижения в научно – изследователската дейност. Това са Цветелина Стефанова  и Серкан Садулов.

Цветелина и Серкан бяха наградени от кмета Пенчо Милков в присъствието на председателя на Общински съвет-Русе акад. Христо Белоев, дтн и  заместник-кметовете на община Русе Енчо Енчев и Димитър Недев.

„Искрено се надявам с целеустременост и постоянство да намерите пътя, по който да приложите изучаваното, за да вършите добрини. Това носи смисъл и удовлетворение“, каза кметът.

Цветелина Стефанова е четвъртокурсник в Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Компютърни системи и технологии“, факултет „Електротехника, електроника и автоматика“. Освен отлични резултати в обучението, студентката участва в различни студентски състезания, на които заема призови места:

•        Златен медал на Национална студентска олимпиада по компютърна математика в Банкя през месец октомври 2022 г.;

•        Сребърен медал на Национална студентска олимпиада по математика в Монтана през месец май 2023 г.;

•        Първо място на Конкурс за Иновативни компютърни разработки в Русе също през 2023 г.

През настоящата година взема участие в редица национални и международни конференции, семинари и школи. Цветелина Стефанова е активен член на национални и международни организации, сред които са: Националната комисия по лингвистика от 2021 г.; от 2021 г. е член на международната организация Institute of Electrical and Electronics Engineers и др.

Серкан Хасанов Садулов е третокурсник в Русенски университет „Ангел Кънчев“, специалност „Софтуерно инженерство“, факултет „Природни науки и образование“. Той е сред студентите, активно представящи Русенски университет на национални и международни състезания и участва активно в наши и международни научни сесии и семинари.

Печели редица престижни награди, сред които: Кристален приз „The best paper“ от 62-ра научна конференция на РУ&СУ‘23 „Нови индустрии, дигитална икономика, общество-проекти на бъдещето VI“ с представяне на научна разработка; отлично представяне на Иновативното младежко Експо 2023 г.; представяне в  ХХХІІV и ХХХV републиканска студентска олимпиада по програмиране и др.

Садулов работи в свободното си от учебни ангажименти време към Център за Информационно и Компютърно Обслужване (ЦИКО) – сектор Мултимедия на Русенски университет, където активно използва наученото до момента и развива нови знания и умения.