Членовете на клуб „Палитра“ организират благотворителен базар

434

Членовете на клуб „Палитра“ организират благотворителен базар в подкрепа на свои колеги в неравностойно социално положение
Репортаж: Галя Савова