Членовете на клуб „Палитра“ организират благотворителен базар

1761

Членовете на клуб „Палитра“ организират благотворителен базар в подкрепа на свои колеги в неравностойно социално положение
Репортаж: Галя Савова