Членове на Младежки парламент участваха в национална среща на младежките организации

567

Николай Неделчев и Александър Ангелов разказват за участието си в  ХХ-та Национална среща на младежките съвети и парламенти в България