Чл.-кор.проф. д.т.н. Христо Белоев – гост в студиото на Радио Русе

879

Интервю: Галя Савова

ЧАСТ І – Кога могат да бъдат пуснати на пазара новите защитни маски, разработени от екип на РУ ?
ЧАСТ ІІ – Как върви план-приема на студенти за тази академична година ?
ЧАСТ ІІІ – Кога и как ще започне новата академична година в РУ ?