Чрез играта „Климатична фреска“ Община Русе ще обучава учители и ученици за промените в климата

87

Община Русе се включва в инициативата за въвеждане на климатично образование в русенските училища чрез използване на иновативен инструмент, наречен „Климатична фреска“ /Climate fresk/. В провелото се през уикенда в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ обучение като първи етап от кампанията се включиха 37 учители от 9 общински училища. Под формата на игра бе показана връзката между човешката дейност и климатичните промени.

„Климатична фреска“ е разработена през 2015 г. от френския специалист по климата Седрик Ригенбах и е базирана на докладите на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC). Те осигуряват научна информация по въпросите, свързани с измененията на климата, като всеки от тях е над 2000 страници. Най-важното от тези доклади може да се научи само за три часа, докато се играе „Климатична фреска“. Работилницата има за цел по леснодостъпен и забавен начин да даде цялостно разбиране за същността на климатичните промени. С помощта на сертифициран фасилитатор и комплект от 42 илюстрирани карти участниците откриват причинно-следствените връзки между човешката дейност и различните елементи на климатичната промяна. „Климатичната фреска“ се играе на групи по 5 до 8 участници. Всеки участник може да премине допълнително обучение и след това сам да организира работилници.

В края на играта, ако картите са наредени правилно, показват как човекът влияе на природата.

През 2022 г. 15 деца от Общинския младежки дом взеха активно участие в играта „Климатична фреска“. Тя се организира в рамките на партньорство на Община Русе с Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ по програмата на Европейската комисия и Съвместния изследователски център (Joint Research Center) „Науката среща регионите“.

Реализирането на дейностите по обучение на учителите е планирано в приетия от Общинския съвет План за младежта за 2023 г. в Раздел „Подкрепа за неформалното обучение чрез разширяване на мрежата от доставчици“, Дейност 9 „Организиране на инициатива за въвеждане на климатично образование в гимназиален етап – Климатична фреска 2023“, а финансирането е в размер на 5000 лв.

Предстои да се осъществи и вторият етап от инициативата, в който ще бъдат обучени 10 фасилитатори, по един от всяко училище. Всеки от тях ще може да организира работилници „Климатична фреска“ и да ги споделя със своите колеги и ученици.