Ясен е графикът за прием в първи клас в Русе

199

Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето, като най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния район. Системата ще бъде отворена през месец май, а първите резултати ще са ясни в началото на юни. Защо обаче е важно отсега да са ясни сроковете и процедурите по кандидатстване – отговорите на тези и още въпроси чуйте от разговора на Галя Савова с Таня Тодорова, началник отдел Образование – Община Русе.