Ясни са улиците, по които Община Русе ще изпълни основни ремонти

179

Общинският съвет одобри вчера корекция на разчета за разходите, необходими за основен ремонт на 24 улици в Русе, вкл. в кв. Долапите и Средна кула. Промяната се налага във връзка с увеличаване обхвата на дейностите и включването на тротоарни настилки в ремонтите.

Обектите са посочени след съвместни огледи на уличната мрежа, включващи експерти на Община Русе и ВиК – Русе. Установено е, че голяма част от настилките са възстановени от изпълнителите на строително-монтажни работи по проекта за реконструкция, подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура, но амортизирането им с времето налага цялостен ремонт. За да се извършат тези дейности и да се избегне двойното финансиране между Общината, ВиК и строителите, се сключват тристранни споразумения.

Обектите, които ще бъдат ремонтирани основно, са:

•        ул. “Рига” в участъка от ул. „Юндола“ до ул. „Братислава“;

•        ул. „Згориград“;

•        ул. „Тодор Икономов“ в участъка от ул. „Васил Левски“ до ул. „Никола Табаков“;

•        ул. „Никола Вапцаров“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до ул. „Стоян Михайловски“ и от ул. „Капитан Петко войвода“ до бул. „Даме Груев“;

•        ул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „България“ до бул. „Даме Груев“;

•        ал. „Възраждане“;

•        ул. „Тича“;

•        ул. „Княжеска“ в участъка от ул. „Епископ Босилков “ до ул. „Кирил Старцев“;

•        ул. „Дондуков-Корсаков“;

•        ул. „Мария Луиза“;

•        бул. „Цар Фердинанд“ в участъка от ул. „Райко Даскалов“ до ул. „Александровска“;

•        ул. „Ангел Кънчев“;

•        ул. „Хан Крум“ в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „Проф. Асен Златаров“;

•        ул. „Д-р Петър Берон“, в участъка от тупик при Община Русе до бул. „Генерал Скобелев“;

•        ул. „Войводова“;

•        ул. „Яребична“;

•        ул. „Ниш“ в участъка от ул. „Бистрица“ до ул. „ул. „Солун“;

•        ул. „Вардар“, в участъка от ул. „Разлог“ до ул. „Бистрица“ и  в участъка от ул. „Солун“ до ул. „Петрич“;

•        ул. „Бистрица“;

•        ул. „Мостова“;

•        ул. „Муткурова“, в участъка от ул. „Александровска“ до бул. „Генерал Скобелев“;

•        ул. „Проф. Асен Златаров“;

•        ул. „Кула“, кв. Долапите;

•        ул. „Велинград“, кв. Средна кула.

Необходимите дейности за реализиране на обектите (проектиране, строителство, авторски и строителен надзор и оценка за съответствие на инвестиционните проекти) ще бъдат извършени с инвестиционен кредит.

Други ключови улици, които също ще бъдат цялостно ремонтирани, са „Солун“, „Плиска“, „Тулча“ и „Доростол“. Работата по тях вече е започнала, съгласно одобрената през 2018 г. проектна документация. Към настоящия момент е възложена преработка на одобрените проекти, която е предадена за съгласуване към държавните институции и експлоатационни дружества. По тях вече се действа с одобрени проекти от 2018 година, които ще бъдат преработени.