Новините на Радио Русе от 23.06.2022 г.

100

Новините на Радио Русе от 23.06.2022 г., представени от Лилия Рачева.