10 успешни проекта в малките населени места, догодина кампанията продължава

246

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 22.12.2021 г.

Кампанията на Община Русе „Малки населени места“ отчита десет успешно реализирани проекта през изнизващата се 2021 година. Общата стойност на инвестираните средства е 277 961 лв., предназначени за подобрение на средата чрез кандидатстване с проектни предложения. Повечето от тях през изминалите 12 месеца са били свързани с благоустрояване на уличната и спортната инфраструктура.

Материал: Теодора Копчева