11-годишната Далина Пенчева е „Най-четящо дете“ за 2019

325

Репортаж: Лилия Рачева