1148 първокласници пристъпиха прага на училищата в Русе

203

1148 ученици постъпват в първи клас в Община Русе през учебната 2022/2023 г.

Днес с тържества бе дадено началото на учебния процес във всички детски градини и  училища. Специален поздрав към децата от СУЕЕ „Констатин-Кирил Философ“ отправи кметът Пенчо Милков.

„Скъпи първокласници, освен че ще се научите да четете и пишете, тук ще откриете най-верните си приятели, с които ще споделите един от най-хубавите периоди в живота си. А вие, учители и родители, не спирайте да вярвате в децата. Само ако ги подкрепяме в мечтите им, те ще израстат смели, уверени и добри“, каза той.

Зам.-кметовете на Община Русе също посрещаха ученици след лятната им ваканция. Златомира Стефанова приветства възпитаниците на Професионалната гимназия по речно корабостроене и корабоплаване и малчуганите от ДГ „Снежанка“. Енчо Енчев сподели празника с ученици и родители в ОУ „Ангел Кънчев“, Димитър Недев в СУ „Христо Ботев“, а Магдалина Илиева пожела успешна година за всички в СУ „Васил Левски“.

Общинската стратегия за развитие на образованието 2022-2026 г.“ включва няколко приоритета през учебната 2022/2023 г. Сред тях е подобряването на материалната база в учебните заведения. Общинската образователна програма предвижда допълнителни 100 000 лв. за детски градини и 20 хил. лева за училища за бюджетната 2022 година. Други 180 хил. лв. ще бъдат вложени за изграждането на платформа за деца с ограничена мобилност в ОУ „Тома Кърджиев“.

Ще продължи и политиката за повишаване квалификацията на педагозите чрез организиране на обучения за работа с Google Workspace, LEGO, уебсайтове на детските градини и в часовете по роботика в училищата;

След успешното въвеждане на облачните технологии във всички 18 детски градини, Общината ще работи за постепенното им въвеждане и в училищата. По новия начин на работа вече се действа в ОУ „Любен Каравелов“, ОУ „Никола Обретенов“, СУЕЕ „Константин–Кирил Философ“, НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, АЕГ „Гео Милев“, в процес ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Отец Паисий“- Русе.

Приоритет е и въвеждането на едносменно обучение във всички училища, като ОУ „Иван Вазов“ е последното, в което са осигурени материално – технически условия за това. Община Русе съдейства същото да се случи и в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе.