Експерти от Бюрото по труда в Русе с открит офис пред Съдебната палата

169

Специалистите представят възможностите по проект „ Готови за работа“, насочен към младежката заетост.

Репортаж: Лилия Рачева