15 милиона лева в помощи раздадени от Социално подпомагане за 2017

1297

В отпуснатите средства влизат помощи за деца до завършване на средно образование, еднократни помощи за раждане на дете, подпомагане за отглеждане на близнаци до 1-годишна възраст, помощи за осиновяване, при бременност, еднократна помощ за първокласници.