17 семейства настанени в общински жилища за седмица

129

Предстои цялостно обновяване на градинката край площад „Дунав“

17 нови семейства са настанени през изминалата седмица след заседание на комисия по Наредба 6 на Община Русе. 16 са в жилища от общия фонд и 1 в резервно жилище, съобщава седмичният отчет на общинската администрация в областта на икономиката.

В Хуманитарните дейности отчитат изплащането на финансова помощ за раждане на второ дете на 8 семейства. Здравните медиатори са направили 47 консултации в кварталите „Селеметя“ и „Средна кула“ във връзка с начините на предпазване от летни вирусни инфекции.

Материал: Теодора Копчева