188 милиона лева проектобюджет на общината за 2022 година

261

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 30.03.2022 г.

Публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2022 г. се проведе в Пленарна зала в сградата на Община Русе. Кметът Пенчо Милков направи обстоен обзор на приоритетите, като подчерта, че проектобюджетът е балансиран след задълбочен анализ и експертна оценка на общинските приходи и тяхната събираемост, необичайните и сезонни колебания на приходоизточниците, както и тези, свързани с епидемичната и външнополитическата обстановка. В разходната част са спазени принципите на икономичност и целесъобразност за постигане на годишните цели и приоритети. Целта е в контекста на отминаващи и настъпващи кризи да бъдат гарантирани предпоставките за нормалния живот на гражданите.

Материал: Теодора Копчева