23 проекта ще бъдат финансирани по програма „Знание и растеж“

856

Интервю:Галя Савова