26 стажанти проведоха студентската си практика в Община Русе тази година

147

26 студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“,  Икономическия и Техническия университети във Варна, както и от  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, трупаха опит в администрацията на Община Русе през тази година.

Те получиха своите сертификати за успешно завършване на практическото им обучение от кмета Пенчо Милков. „Истинското четничество днес е в солидарността и съпричастността. Русе има нужда да бъдем заедно, а не да откриваме нови поводи за разединение. А вие като поколение, което тепърва ще се доказва, ще се радвам да се развивате тук и също като предците ни, да оставите по нещо от себе си за общото благо“, обърна се към тях градоначалникът.

Възможността за провеждане на студентски стажове в реална работна среда е добра практика на Община Русе, която се утвърди през годините. От края на 2020 г. общината увеличи стимулите на студентите за участие в платените практики, включвайки се като обучаваща организация в проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.

Целите на проекта са да подобри практическите умения на студентите и те да придобият практически опит, да улесни прехода им към работното място и да подпомогне работодателите в подбора на доказали се кадри преди включването им в пазара на труда.

Община Русе е регистрирана като обучаваща организация в електронната платформа на проекта и продължава да предоставя възможност на студентите да провеждат своите практики по няколко позиции в общинска администрация, в т. ч. в отдел „Международно сътрудничество и проекти“, отдел „Екология“, отдел „Транспорт“ и др.