3548 малки читатели е привлякла РБ „Л. Каравелов“ през 2018 година

1089

Репортаж: Лилия Рачева