5 нови специалности след 7 клас през новата учебна година

62

Дуалното обучение е голямата гордост на Регионалното управление по образование

Регионалното управление на образованието ще предложи на Министерството на образованието и науката 66 паралелки за прием след завършен 7 клас за следващата учебна година в училищата на територията на област Русе. Според изискванията на МОН почти 60 на сто от тях трябва да са професионални, а останалите профилирани. За град Русе приемът след 7 клас ще се осъществи в 56 паралелки, от които 21 за профилирано обучение и 35 за професионално обучение.

Репортаж: Теодора Копчева