59-тите „Мартенски музикални дни“ се откриват тази вечер Доходно здание

894

Материал: Галя Савова