8 денонощия с повече фини прахови частици през януари

156

8 дни с превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици е отчела автоматичната станция „Възраждане“ в Русе през януари като  измерената максимална стойност е 69,54 микрограма на кубичен метър, а средномесечната концентрация на този атмосферен замърсител за януари е 44,57 микрограма на кубичен метър. От Регионалната инспекция по околната среда и водите съобщават, че за същия период на изминалата година са регистрирани два пъти по-малко дни, 4, с превишения.

Материал: Теодора Копчева