85-годишният Стефан Ганев представя нови живописни платна

707

Репортаж: Лилия Рачева