85-годишният Стефан Ганев представя нови живописни платна

744

Репортаж: Лилия Рачева