9 дни през февруари с превишение на праховите частици във въздуха

132

Рубрика „Дневникът на репортера“ от 04.03.2021 г.

Експертите от регионалната екоинспекция обясняват, че дните с превишения се свързват с използването на твърди горива за отопление в частните домакинства, основно дърва и въглища, както и с метеорологични фактори като липсата на вятър, температурните инверсии и мъглите.

Материал: Теодора Копчева