Наситената програма на Мартенски музикални дни с премиерата на Операта Дон Карлос

928

Репортаж: теодора Копчева