Наситената програма на Мартенски музикални дни с премиерата на Операта Дон Карлос

893

Репортаж: теодора Копчева