VI международно иновативно младежко експо в РУ„Ангел Кънчев”

265

Традиционният форум за Русенския университет се провежда под егидата на Министъра на образованието и науката Николай Денков и с участието на Националното представителство на студентските съвети в България.

Репортаж: Лилия Рачева