X международна научна конференция се провежда в РБ „Любен Каравелов”

207

Тази година конференцията се посвещава на 145 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов и 140 г. от рождението на Димитър Мишайков. Научен ръководител на конференцията е проф. Добромир Добрев – преподавател в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

Репортаж: Лилия Рачева